Startside
Opp

 

 

VARME ARBEIDER

Kurs i varme arbeider er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen.  Kurset avsluttes med eksamen fra Norsk Brannvernforening.  Hver deltaker mottar sertifikat for varme arbeider ved bestått eksamen.

 

Definisjon "varme arbeider"
Med varme arbeider forstås bygge-, installasjons-, monterings-, demonterings-, reparasjons-, vedlikeholds- og lignende arbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise, skjære-, lodde og/eller slipeutstyr


Varme arbeidersertifikat
Varme arbeider hvor det benyttes åpen ild, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr utenom faste, spesielt tilrettelagte arbeidsplasser, skal bare utføres av personer som har gyldig sertifikat for varme arbeider, utstedet av Norsk brannvernforening eller samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.

Varme arbeider sertifikat utstedt av Norsk brannvernforening er gyldig i 5 år. Fornyelse av sertifikatet skjer gjennom et oppdateringskurs (resertifiseringskurs). Resertifisering må gjøres før utløpsdato på sertifikatet. Det er gitt tillatelse til at kurs kan gjennomføres inntil 6 måneder før utløpsdato uten at dette får konsekvenser for ny utløpsdato.

 

Bergs Brann og Sikkerhet arrangerer både sertifiserings- og resertifiseringskurs i varme arbeider.

Våre produkter:

 

Brannslokkingsapparater

 

Røykvarslere

 

Hjertestartere

 

Bergs Brann og Sikkerhet,  Birkelundsveien 19,  8534 Liland.  Tlf 976 70 511.  E-post: roger@brannogsikkerhet.no